paardenbloem onkruid

Zowat elke ongewenste plant kunnen we als onkruid bestempelen. De meest voorkomende plaatsen voor onkruid zijn tussen de stenen van oprit & terras, in borders langs het gazon, in een groententuin en in het gazon zelf.

Hieronder geven we alvast enkele algemene tips om onkruid te voorkomen en te bestrijden.

Onkruid voorkomen

Onder de slogan “voorkomen is beter dan genezen” kan je volgende tips in acht nemen:

  • Bodembedekkers zorgen ervoor dat onkruid zo weinig mogelijk kansen krijgt door het licht te beperken en de ruimte om te groeien te minimaliseren. Zo heb je wintergroene en niet wintergroene bodembedekkers, een mulchlaag, boomschors, hakselhout, cacaodoppen, … Lees meer over bodembedekkers.
  • Antiworteldoeken schermen de bodem af van voor licht, maar laten water en lucht door zodat de planten die horen te groeien kunnen groeien. Zo snij je een kruis in het doek op de plaats waar je de bedoelde plant wenst te plaatsen, plaats je de plant erin en vouw je de hoekjes rondom de stengel/stam van de plant.
  • Voorkom uitzaaiing. In het voorjaar verwijder je alle onkruid om uitzaaiing zoveel mogelijk te voorkomen. Doe dit bvb na een regenbui; zo komt het onkruid makkelijk los.
  • Klaver zaaien. Denk je niet al te veel in de tuin te kunnen werken, dan kan je ervoor kiezen om klaver te zaaien. Klaver is staat om stikstof uit de atmosfeer te binden door symbiotische bacteriën in de wortels. Dit wil zeggen dat, eenmaal je van plan bent om het stuk grond te bewerken en er effectief planten te plaatsen, je bij het omspitten van de klaver de bodem tegelijk van een perfecte natuurlijke meststof voorziet. Om diezelfde reden worden mengsels van gras en klaver dikwijls gebruikt om de bodem te verbeteren.

Onkruid bestrijden

In het kader van een meer ecologisch tuinbeheer raden we aan zo weinig mogelijk pesticiden en chemische onkruidbestrijders te gebruiken.

Hieronder vind je tips om het onkruid zo goed als mogelijk te bestrijden op een ecologische manier:

  • Het onkruid manueel verwijderen. Snelste methode om onkruid te verwijderen is deze manueel uit te trekken. Zorg er echter telkens voor dat je het onkruid zoveel als mogelijk in zijn geheel verwijdert, inclusief wortel dus.
  • Keukenmiddeltjes. Indien er weinig kans is dat er andere planten beschadigd geraken die moeten blijven leven kan je azijn of keukenzout rondom de stengels van het onkruid te sproeien/gooien. Lees hier bijvoorbeeld hoe je onkruid tussen tegels kan verwijderen.
  • Verbranden. Op paden, opritten en terrassen kan je ervoor kiezen het onkruid te verbranden met een gasbrander. Deze milieuvriendelijke methode van onkruidverwijdering is zeer efficiënt. Gasbranders voor in de tuin zijn bovendien tegenwoordig makkelijk verkrijgbaar. Het is echter aangeraden voldoende ver van hagen te blijven om verbranding van de planten die moeten blijven staat te vermijden.
  • Uitputting van het onkruid. Sommige hardnekkige onkruiden zoals bvb kattenstaarten zijn bijzonder moeilijk te verwijderen. Dikwijls groeien deze tussen andere planten waardoor een chemische behandeling dikwijls onmogelijk is. Door het onkruid gedurende lange periodes uit te trekken of af te maaien put je de plant uit waardoor deze uiteindelijk zal verdwijnen. Volhouden is de boodschap !
  • Onkruidverdelgers. Wanneer het echt niet anders meer kan, is er nog altijd de chemische behandelijk met onkruidverdelgers. Deze zijn echter dikwijls uitermate giftig voor het milieu (moet het ook zijn voor het onkruid uiteraard…). Weet dat er onkruidbestrijders zijn die heel specifiek werken voor een bepaalde soort onkruiden. Vraag in jouw tuincentrum bijgevolg altijd om de juiste behandeling voor het type onkruid dat je wenst te verwijderen.