Een bemest gazon

Jouw gazon bemesten zorgt ervoor dat je een mooier, groener grasplein hebt doorheen het volledige jaar. Het zorgt er tevens voor dat het gras steviger en gezonder wordt.

Wanneer bemesten?

Bemesten kan het hele jaar door, maar doe je best 1x in het voorjaar vanaf de lente (maart), 1x in de zomer en 1x in het najaar.

Elke periode van bemesting heeft zijn eigen voordeel.

  • Bemesten in het voorjaar: Zorgt ervoor dat het gazon sneller groen is en vlugger aanslaat.
  • Bemesten in de zomer: Zorgt voor een beter behoud van het groen, zelf al is er een drogere periode en wordt het grasperk druk betreden.
  • Bemesten in het najaar: Zorgt voor een betere worteling van het gras waardoor het sterker/makkelijker de winter ingaat en doorkomt.
Zorg er altijd voor dat je de gebruikelijke hoeveelheden mest (zie zak) per vierkante meter niet overschrijdt. Een teveel aan mest is niet alleen slecht voor het milieu, maar zorgt tevens voor een verslechtering in plaats van verbetering van uw grond. Bovendien kost het onnodig veel geld.

Kunst- of organische mest?

Organische meststoffen zijn volledig van natuurlijke afkomst en worden gewonnen uit dierlijke uitwerpselen of afgestorven planten. Kunstmest daarentegen komt tot stand door een chemisch process. De samenstelling is constanter en de afgifte van voedingsstoffen kan op deze manier een stuk beter geregeld worden. Dit is minder het geval bij organische meststoffen. Over het algemeen zullen organische meststoffen hun voedingsstoffen over een langere periode afgeven, terwijl bij kunstmeststoffen de dosis belangrijk zal zijn om de afgifte van voedingsstoffen over een bepaalde periode te regelen.

Een belangrijk nadeel van kunstmeststoffen is dat ze veelal uit zouten bestaan dewelke bodemstructuur niet bevorderen. Dit is echter wel het geval bij organische meststoffen. Voor het gebruik in de tuin raden we aan om organische meststoffen te gebruiken.

Kalk alvorens te bemesten

Ten laatste 3 weken voor het mesten doe je er goed aan jouw gazon te kalken. Kalken zorgt ervoor dat de bodemstructuur verbeterd wordt, de biologische activiteit omhoog gaat en de binding met de meststoffen beter zal verlopen. Zorg er echter voor dat de kalk volledig opgelost is alvorens je gaat bemesten.

Heb je reeds gekalkt, dan kan je aan de slag. Heb je dit nog niet gedaan, lees er dan meer over in onze artikel over het kalken van uw gazon.

Aan de slag

Bemesten doe je best zo gelijkmatig en precies mogelijk. Zoals eerder beschreven heeft het geen zin om meer te bemesten dan er staat aangegeven in de gebruikshandleiding.

Om een gelijkmatige bemesting te maximaliseren kan je best gebruik maken van een strooiwagen.

Meet de hoeveelheid voor jouw tuin zo precies mogelijk af en gebruik de strooiwagen om overal één maal over te gaan.

Op warme dagen bemest je best naar de avond toe. Zo vermeid je mogelijke verbranding van jouw gazon. Op minder warme dagen kan je doorheen de dag bemesten. Idealiter bemest je wanneer de kans op regen in de uren/dag erna regen voorspeld is.

1 REACTIE

Comments are closed.